Referencje tłumacza

Referencje tłumacza

Na rynku jest wiele osób oferujących usługi translatorskie. Dotyczy to zarówno pojedynczych tłumaczy, jak również całych biur tłumaczeń. Wykonują oni tłumaczenia ustne i pisemne, standardowe i przysięgłe tekstów z różnych dziedzin. Od czasu do czasu, w uznaniu zasług, tłumacz zostanie wynagrodzony za swoją pracę. Otrzyma on list referencyjny. Referencje lub listy referencyjne to pisma otrzymywane od zadowolonych klientów. Zawierają one pochwały pod adresem określonego tłumacza, podpis odręczny zadowolonego klienta itp. Listy referencyjne są wyrazem zadowolenia z usług, jakie określony tłumacz oferuje. Stanowią one również reklamę tłumacza lub biura tłumaczeń. Biuro tłumaczeń może umieścić na swojej stronie skany listów referencyjnych. A ponieważ ich autorami bywają instytucje, wiarygodność listu referencyjnego można łatwo zweryfikować.

Referencje to pochwała i zarazem reklama tłumacza. To jest coś co może on pokazać potencjalnym klientom. Zwłaszcza, że takie coś to dowód na profesjonalizm i wysoką jakość oferowanych przez konkretną osobę tłumaczeń. Jest to również wiarygodna informacja dla przyszłych klientów. Przeglądając strony internetowe różnych biur tłumaczeń z pewnością zwrócą uwagę na referencje. Referencje mogą również przydać się podczas aplikowania do pracy. W swoim CV tłumacz umieszcza informację „referencje dostępne na żądanie”. I w razie potrzeby przedstawia je przyszłemu pracodawcy. Referencje są wystawiane przez zadowolonych klientów. Mając je tłumacz może zaprezentować swoje osiągnięcia i dokonania. Referencje świadczą o profesjonalizmie i są dowodem na to, że dany tłumacz świadczy usługi na wysokim poziomie.

.