Dodatkowe usługi w tłumaczeniach

Dodatkowe usługi w tłumaczeniach

Biura tłumaczeń, wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, często oferują oprócz standardowych usług także usługi dodatkowe, które opisuje między innymi Strona biura tłumaczeń. Jest to związane z chęcią przygotowania i opracowania tłumaczeń np. specjalistycznych, dokumentów. Dlatego dodatkowe usługi oferowane przez biura tłumaczeń to między innymi DTP. Czyli komputerowy skład tekstu. W przypadku zwykłych tłumaczeń niezbędne jest tylko opracowanie tekstu w popularnych programach edytorskich, za te usługi dodatkowe przeważnie nie są naliczane opłaty, jednak DTP jest już bardziej zaawansowaną usługą. W przypadku tłumaczeń dokumentów, tekstów oficjalnych – konieczne jest idealne odzwierciedlenie ich układu graficznego.

Dlatego klienci mogą zamówić taką właśnie dodatkową usługę. Biura tłumaczeń oferują także np. opracowanie grafik, tabeli, rysunków, archiwizowanie dokumentów, tłumaczenia przysięgłe, copywriting – tutaj kładzie się nacisk nie tyle na wierność oryginałowi, co na oddanie sensu marketingowego, opracowywanie słowników do danego projektu, redagowanie tekstu – szczególnie, gdy tekst poddany tłumaczeniu ma być potem gdzieś publikowany, formatowanie, tworzenie baz terminologicznych itd. Biura tłumaczeń współpracują z różnymi tłumaczami – z osobami, które mają kompetencje graficzne, kompetencje i uprawnienia tłumaczy przysięgłych, mają wiedzę i wykształcenie związane z jakąś konkretną dziedziną – np. techniczne, medyczne itd. Dlatego mogą oferować naprawdę szeroki i robiący wrażenie zakres dodatkowych usług..