Rola językoznawcy podczas tłumaczeń

Rola językoznawcy podczas tłumaczeń

Tłumaczenie zaawansowanych , wymagających tekstów wymaga posiadania wiedzy językoznawczej., o ile zwykłe, proste, które teksty mogą być tłumaczone przez osoby, które po prostu znają dany język, posługują się nim, uczyły się go wiele lat, o tyle już teksty literackie, specjalistyczne, teksty przeznaczone do publikacji – powinny być jednak tłumaczone przez osoby znające się na temacie, ale też przez osoby, które mają wiedzę językoznawczą i potrafią się posługiwać językoznawczymi narzędziami. Tutaj więc wymagana jest nie tylko znajomość słówek – taki przekład dosłowny jest najprostszy, ale nie oddaje specyfiki danego tekstu. Wiedza językoznawcy, czyli znajomość reguł danego języka, jego gramatyki, semantyki, składni, a czasem także fonetyki – jest wtedy niezbędna.

Nie da się odtworzyć sensu tekstu, jeśli nie będą zastosowane właśnie te zaawansowane językoznawcze narzędzia. Osoby, które studiowały kierunki filologiczne, są więc teoretycznie lepiej przygotowane do opracowywania takich specjalistycznych tłumaczeń. Wiedzą one, że tłumaczenie nie polega na przekładaniu jednego słowa dosłownie na drugie – tekst tworzony przez tłumacza to często jest osobne, odrębne dzieło. Tłumacz pisze tak naprawdę nowy tekst na podstawie oryginału.

Tak więc poddawanie takich tekstów ocenie językoznawcy przed publikacja jest na pewno wskazane. Tłumaczenia może również dokonywać osoba, która posiada już takie kompetencje, wiedzę i możliwości. Biura tłumaczeń oraz częściej współpracują ze specjalistami w tej dziedzinie, a informacji na temat świadczonych usług może dostarczyć między innymi domowa Strona www.