Co to jest strona rozliczeniowa za tłumaczenie?

Co to jest strona rozliczeniowa za tłumaczenie?

Tłumaczenie to odpowiedzialna, ale i potrzebna praca. Jak inaczej moglibyśmy dowiedzieć się co nasz przyjaciel albo kontrahent z zagranicy nam napisał. Skąd wiedzielibyśmy jakie treści zawiera książka napisana za granicą? Dlatego potrzebujemy tłumacza. Ale za tłumaczenie, jak za każdą pracę należy się wynagrodzenie. Często słyszymy, że należy się tyle, a tyle ze stronę rozliczeniową. A cóż to takiego ta strona rozliczeniowa? Wysokość opłaty za tłumaczenia pisemne jest ustalana w oparciu o stawkę za stronę rozliczeniową. Strona taka może mieć różną ilość znaków. Przyjmijmy jednak, że strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków – takie często się spotyka. Do liczby znaków wlicza się również spacje, przecinki, dwukropki itd.

Za taką stronę liczącą 1800 znaków tłumacz pobiera określoną opłatę. Może to być np. 25 zł. A zatem za przetłumaczenie tekstu liczącego 3600 znaków przyjdzie nam zapłacić 50 zł. Tutaj jest pewna nieścisłość. Tekst źródłowy ma określoną liczbę znaków. Natomiast tekst docelowy może mieć inną liczbę znaków. W takim razie jaki zastosować przelicznik. Przeważnie bierze się pod uwagę ilość znaków w tekście docelowym.

Nie zawsze tak jest, ale przeważnie. Poza tym cenę można negocjować. W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona rozliczeniowa liczy sobie 1125 znaków. Dokładniejsze informacje znajdziemy w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jest to zawód regulowany ustawą. A zatem strona rozliczeniowa to podstawowy przelicznik. Wiedząc ile przyjdzie nam zapłacić za określoną liczbą znaków, możemy wyliczyć całkowity koszt tłumaczenia. Oczywiście w przybliżeniu..