Etyka w pracy tłumacza

Etyka w pracy tłumacza

Praca tłumacza, szczególnie tłumacza przysięgłego, jest bardzo specyficzna. Nie zawsze jest to po prostu przedkładanie tekstu z jednego języka na drugi, praca niemalże automatyczna. W przypadku niektórych, bardziej zaawansowanych zleceń, o swoistej specyfice.

Praca tłumacza, efekt jego dzieła może mieć kluczowe znaczenie dla wielu ważnych aspektów. Tłumacz musi więc wykazać się sumiennością, precyzją, musi też jednak uwzględniać konteksty pozajęzykowe – choćby kulturowe, socjologiczne itd., w przypadku szczególnie tekstów bardziej zaawansowanych.

W przypadku tekstów branżowych i technicznych bardzo ważna jest wierność oryginałowi pod każdym względem, ale w ten sposób, by nie tracić sensu danej treści. W niektórych przypadkach, szczególnie, gdy tłumaczone są jakieś teksty sądowe, dokumenty, zeznania itd. – bardzo ważne jest, by tłumacz zachował absolutną bezstronność.

Od jego działania, od jego pracy może wiele zależeć, dlatego tutaj musi on zachować wielką ostrożność i starać się jak najwierniej oddać sens danego tekstu. Nie może więc on oceniać, nie może wprowadzać swoich opinii, nie może dopuszczać do zniekształcenia przekazu poprzez osobiste odniesienia. Warto także dodać, że etyka tłumacza wiąże się też z obowiązkiem dochowania tajemnicy, takie tłumaczenia są poufne.

Musi on też poinformować klienta, jeśli nie czuje się na siłach, by wykonać dane zlecenie, że nie posiada odpowiedniej wiedzy, kompetencji. To bardzo ważne, gdyż dzięki temu klient może zwrócić się do innego tłumacza..